Oplysninger iht. § 5 TMG (Den tyske Telemedielov)


Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Tyskland


Kontakt:
Tlf.nr.: +49 (0) 9371 940-0
Fax: +49 (0) 9371 940-149
E-Mail: josera@josera.de

Registerret: Byretten i Aschaffenburg
Registreringsnummer: HRA 5614
Momsregistreringsnummer iht.  § 27a (lov om omsætningsafgift) (UstG): DE 305 344 385

Josera petfood GmbH & Co. KG´s personligt hæftende selskab:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

CEO for Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner

Registerindførelse:
Registerret: Byretten i Aschaffenburg
Byretten i Aschaffenburg: HRB 13637

Ansvarlig tilsynsførende myndighed:
Oberbayerns regering
Levnedsmiddelkontrollen i Bayern
Sachgebiet 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Ansvarlig for indholdet iht. § 55 stk. 2 RStV (Statsaftale om radio/tv-spredning)
Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)   

Ansvar for indhold   
Som service-udbydere er vi i henhold til § 7 stk. 1 TMG (Telemedieloven) ansvarlige for eget indhold på disse sider ifølge den almene lovgivning. Ifølge §§ 8 til 10 i TMG er vi dog som service-udbydere ikke forpligtet til at overvåge formidlede eller lagrede fremmedinformationer eller til at undersøge omstændigheder, der refererer til retsstridige aktiviteter. Forpligtelser til at fjerne eller spærre brugen af informationer ifølge den almene lovgivning forbliver uberørt heraf. Et ansvar i dette henseende er dog først muligt fra og med tidspunktet for kendskabet til en konkret lovovertrædelse. I det øjeblik vi bliver bekendt med sådanne lovovertrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.  


Ansvar for links   
Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjemands websider, på hvis indhold vi ingen indflydelse har. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for dette fremmede indhold. Det er den pågældende udbyder eller bestyreren af siderne, der er ansvarlig for indholdet i de linkede sider. De linkede sider blev undersøgt for mulige krænkelser af retsregler på det tidspunkt, hvor de blev linket. På dette tidspunkt var der intet synligt retsstridigt indhold. Der kan dog ikke forlanges en permanent indholdsmæssig kontrol af de linkede sider uden konkrete holdepunkter for en lovovertrædelse. I det øjeblik vi bliver bekendt med lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.  


Ophavsret   
De af sideadministratorerne oprettede indhold og værker på disse sider er underkastet den tyske lov om ophavsret. Mangfoldiggørelsen, bearbejdningen, udbredelsen og enhver form for udnyttelse ud over ophavsrettens grænser kræver skriftlig godkendelse fra den pågældende forfatter hhv. opretteren. Downloads og kopier af disse sider er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. Såfremt indholdet på denne side ikke er oprettet af administratoren, respekteres tredjemandens ophavsrettigheder. Frem for alt bliver indhold fra tredjemand kendetegnet som sådan. Skulle du til trods for dette blive opmærksom på en overtrædelse af ophavsretten, beder vi om at få meddelelse herom. Når vi bliver bekendt med lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne sådant indhold.


 
<